White 14 Karat Fashion Ring with 17=1.55Tw Various Shapes Sapphires and 64=0.40Tw Round Diamonds

$3,095.00

White 14 Karat Fashion Ring with 17=1.55Tw Various Shapes Sapphires and 64=0.40Tw Round Diamonds

SKU: 200-478 Categories: ,